نظر به ضرورت به کارگيري داده و اطلاعات استاندارد در سازمان ها به منظور ايجاد يکپارچگي ، تبادل اطلاعات موثر ، افزايش بهره وري سازمان ها و ايجاد شفافيت ، شرکت حجره ايرانيان به منظور تحقق اهداف فوق راه حل هاي ذيل را براي بنگاه هاي توليدي و توزيعي ارائه ميدهد.

مطالب

بیشتر بخوانید
تصویر

عضویت در بازار مجازی

معرفی شرکت در بازار تخصصی یکپارچه تحت نظارت انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران به منظور ایجاد رونق در تولید با فراهم سازی بستر مناسب جهت بازاریابی ...


خدمات کدگذاری کالا

شناسایی ، کدگذاری و ثبت اطلاعات پایه قلم کالا در سازمان ها مبتنی بر داده های استاندارد شده و ثبت اطلاعات پایه مربوطه در بانک مرجع و اشاعه آن به منظور ایجاد یکپارچگی و بهره وری سازمان ها ارائه می شود.

بیشتر بخوانید
تصویر

خدمات بازرسی کالا

خدمات بازرسی استاندارد کالا در این مجموعه با بهترین کارشناسان و متخصصان فنی سازمان بازرسی در مبدا و مقصد انجام میشود.

بیشتر بخوانید
تصویر

آموزش الکترونیکی و خدمات GS1

استانداردهای GS1 مانند بارکد GTIN ، کد رهگیری GS1 128 ، آموزش های الکترونیکی GS1 از جمله خدماتی است که ارائه می شود.

بیشتر بخوانید
تصویر