Full Image

توسعه و سرمایه گذاری دیجیتال

توسعه و ارزش آفرینی در حوزه استارت آپ و شرکت های دانش بنیان دیجیتال

Full Image

اجرای طرح های دیجیتالی

در راستای پیشبرد صنعت و تجارت دیجیتال کشور

تا امروز چه کرده ایم

دستاورد های حجره ایرانیان

آموزش و استاندارد سازی داده ها نیز از جمله رسالتهای این گروه می باشد که بیش از هزاران ساعت آموزش در زمینه اطلاعات و داده به سازمانهای مختلف ارایه گردیده است که در کنار آن بیش از 5 میلیون کالا پیاده سازی و استاندارد سازی منجر شده است که این دانش بصورت متمرکز همراه با سیستمهای بین المللی ترکیب و بعنوان زیرساخت اطلاعاتی در تمام سیستمهای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین این گروه با سابقه اجرایی طولانی در پیاده سازی سیستمهای ملی در سطح سازمان های بزرگ از دانش بالایی برای توسعه این سیستم های برخوردار است.