این شرکت با پشتوانه دانش فنی و سابقه طولانی در زمینه سیستمهای کدینگ، خدمات خود را بر اساس مدیریت اطلاعات پایه به شرح زیر به انجام می رساند:

 

الف- خدمات کدینگ و شناسه گذاری

انجام فرآیند کد گذاری شناسه گذاری اقلام و خدمات در سیستمهای کدینگ و طبقه بندی شرکتی، منطقه ای، ملی و بین المللی از قبیل GS1 ، ایرانکد، CPC، ISIC و غیره براساس مراحل زیر:

·  انتخاب رده مناسب در سیستم مورد استفاده براساس ماهیت کالا یا خدمت و استانداردهای حاکم در آن سیستم.

·  انتخاب نام استاندارد مناسب در سیستم مورد استفاده براساس ماهیت کالا یا خدمت و استانداردهای حاکم در آن سیستم.

·  انتخاب الگوی وصف و راهنمای شناسایی مناسب جهت نام گذاری و معرفی کالا در سیستم مورد استفاده براساس ماهیت کالا یا خدمت و استانداردهای حاکم در آن سیستم.

·  انتخاب مشخصه ها و خصوصیت های اجباری و اختیاری  براساس ماهیت کالا یا خدمت و استانداردهای حاکم در آن سیستم.

·  تکمیل ارزشها و غنی سازی آنها همراه با واحدهای اندازه گیری استاندارد براساس ماهیت کالا یا خدمت و استانداردهای حاکم در آن سیستم.

·   تکمیل نهایی اطلاعات براساس استانداردهای حاکم در آن سیستم واخذ تاییدات نهایی از مراکز زیر ربط در صورت وجود.

 

 

ب- خدمات رهگیری و ارتباط با مشتری

انجام خدمات رهگیری و تولید شماره سریالهای منحصر بفرد جهت خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتری

 

ج- خدمات و تسهیلات جنبی

انجام خدمات و تسهیلات جنبی در تسریع فرایندهای اجرایی مرتبط با سیستمهای کدینگ مانند سیستمهای مکانیزه مبتنی بر بارکد، داده ماتریس و داده بار که استانداردهای GS1 و یا سایر استانداردهای مرتبط استفاده می کند. استفاده از سیستمهای مکانیزه فروش، رهگیری و گارانتی مبتنی بر رادیو شناسه.

 

د- کدینگ تحت وب

تهیه یک سیستم کدینگ و مدیریت اطلاعات پایه مبتنی بر داده های استاندارد که سیستمهای کنترل موجودی و سیستمهای داخل سازمان را تغذیه کند نیاز به ایجاد یک واحد سازمانی مستقل به همراه تخصیص منابع انسانی و مالی دارد که این امر در سازمانها متوسط و کوچک مقرون به صرفه نمی باشد. برای سرویس دهی به این سازمانها سیستم کدینگ و مدیریت اطلاعات پایه تحت وب طراحی شده است که سازمانها می توانند اقلام داخل مجموعه خود را در این سامانه شناسایی و کد گذاری کرده و براساس سرویسهای دریافتی هزینه پرداخت نمایند.